بازدید از معدن سرب و روی تنگ دزدان به همراه کارشناسان شرکت باما

بازدید از معدن سرب و روی تنگ دزدان به همراه کارشناسان شرکت باما

بازدید از معدن سرب و روی تنگ دزدان به همراه کارشناسان شرکت باما

در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱ گروهی متشکل از کارشناسان شرکت به سرپرستی جناب آقای مهندس جلالی از معدن سرب و روی تنگ دزدان بازدید به عمل آوردند. در ابتدا از دپوی ۴۰۰ تنی آماده حمل، موجود در باسکول بوئین میاندشت بازدید به عمل آمد. همچنین تعدادی نمونه سولفید و اکسید از این دپو برداشت شد. سپس بنابر هماهنگی قبلی و با حضور دو کارشناس از زیرمجموعه های شرکت “باما” و مهندس کیانی (متخصص در زمینه طراحی استخراج) از معدن سرب و روی در شمال روستای تنگ دزدان بازدید صورت گرفت.
در این بازدید، ابتدا توضیحات کلی در مورد روش های سیستماتیک اکتشاف و همچنین طراحی استخراج معدن تنگ دزدان، توسط آقای مهندس جلالی ارائه شد. سپس کارشناسان ضمن بازدید از معدن، محل دپو، سینه کار استخراجی در معدن، برای مطالعه بیشتر چند نمونه از بخش سولفیدی سرب و روی برداشت کردند. همچنین درخواست مطالعه گزارش اکتشافی شرکت پارس گستران عقیق مطرح شد که مقرر گردید در این خصوص، در دفتر شرکت تصمیم گیری شود.