بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن سرب و روی تنگ دزدان

گزارش ماموریت: بازدید از معدن تنگ دزدان
همراهان: مهندس منوچهر جلالی، مهندس محمد حسن ابراهیمی، مهندس امیرحسین جلالی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بازدید از معدن تنگ دزدان توسط گروه خارجی جهت سرمایه گذاری در معدن و کارخانه فرآوری انجام شد.


کد خبر: Zarmesh-10335

اگر اینستاگرامی هستید، حتما @zarmesh_ir رو فالو کنید.

لینک کوتاه: