جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مرادی از شرکت سازه پردازان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مرادی از شرکت سازه پردازان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مرادی از شرکت سازه پردازان

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ با حضور آقایان دکتر مرادی، مهندس مصباحی و خانم مهندس بخت آوری از شرکت سازه پردازان ایران و آقایان دکتر مشکانی، دکتر میرمحمدی و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت مذکور تشکیل شد. در این جلسه که در ادامه جلسه پیشین گروه زرمش درخصوص انجام فعالیت‌های معدنی در کشور عمان تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط همکاری پرداختند.