جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا

در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ جلسه ای با حضور جناب آقایان Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا و آقایان دکتر قربانی، مهندس اویسی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود پروژه‌های مورد نظر به گروه سرمایه‌گذار ارائه شد و طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.