جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس زندوکیلی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس زندوکیلی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس زندوکیلی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ با حضور آقایان مهندس توحید زندوکیلی و مهندس محمد زندوکیلی از فعالان بخش معدن و آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص مشارکت در محدوده‌های معدنی آقایان زندوکیلی تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.