جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کامرانی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کامرانی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کامرانی

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ جلسه ای با حضور آقای مهندس کامرانی مشاور مدیرعامل شرکت مولدینگ با سابقه کار بیست ساله در بخش معدن و عمران با جناب آقای دکتر مشکانی و مهندس مشکانی در دفتر گروه زرمش برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس کامرانی توضیحاتی در خصوص فعالیتهای خود در زمینه پل سازی – راه سازی- سد سازی و فعالیتهای استخراج معدنی ارائه کردند و از تجربیات خود در معادن مختلف از جمله معدن مس سونگون صحبت کردند و سپس آقای مهندس مشکانی توضیحاتی در خصوص محدوده های شرکت دادند و نیاز شرکت به پیمانکار برای محدوده های استخراجی شرکت در استانهای مرکزی – کرمان و سیستان و بلوچستان. سپس قرار شد آقای مهندس کامرانی پس از بازدید از محدوده ها پیشنهادهایی در خصوص پیمانکار به شرکت ارائه دهند و همچنین در خصوص فروش مواد معدنی و محدوده های معدنی پیشنهادات و مدارک خود را به شرکت ارسال کنند.