جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کریمی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کریمی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کریمی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ با حضور آقای کریمی از فعالان بخش معدن در استان مرکزی و آقایان دکتر مشکانی، مهندس بنان و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه درخصوص پیمانکاری خردایش سنگ آهن یکی از معادن گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.