جلسه گروه زرمش با جناب آقای پروفسور میری از شرکت داتیس (سازه پردازی ایران)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای پروفسور میری از شرکت داتیس (سازه پردازی ایران)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای پروفسور میری از شرکت داتیس (سازه پردازی ایران)

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ با حضور آقایان پروفسور میری، دکتر مرادی، مهندس علیان‌نژاد و خانم مهندس بخت آوری از شرکت داتیس (سازه پردازی ایران) و آقایان دکتر مشکانی، دکتر میرمحمدی، مهندس شاهسوارانی و خانم مهندس اکبری در دفتر آن شرکت تشکیل شد.
در این جلسه که در ادامه جلسات پیشین گروه زرمش با شرکت داتیس درخصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی در کشور عمان تشکیل شده بود، طرفین ضمن امضاء تفاهم‌نامه همکاری به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.