جلسه گروه زرمش با جناب آقای Lihong Meng از کشور چین

جلسه گروه زرمش با جناب آقای Lihong Meng از کشور چین

جلسه گروه زرمش با جناب آقای Lihong Meng از کشور چین

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با حضور جناب آقای Lihong Meng از کشور چین و فعال در زمینه فرآوری سرب و روی در ایران، سرکار خانم هوشیار و سرکار خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص فرآوری سرب و روی سولفیدی گروه زرمش تشکیل شده بود، خانم مهندس اکبری به ارائه پروژه‌های سرب و روی گروه زرمش پرداختند و طرفین درخصوص شرایط و موارد همکاری مذاکره نمودند.