دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و فعالان بخش زمین شناسی و معدن در تاریخ ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه اصفهان تشکیل شد. گروه معدنی و بازرگانی زرمش نیز با حضور آقای دکتر مشکانی، خانم مهندس اکبری و آقای مهندس جلالی در این همایش و نمایشگاه جانبی آن شرکت نموده و به ارائه فعالیتهای این مجموعه در زمینه های اکتشاف، استخراج و امور تجاری پرداختند.