قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱

شاخصفلزقیمتقیمت قبلی

پلاتین۱۰۱۶٫۷۰۱۰۱۸٫۵۰

نقره۱۷٫۰۳۱۷٫۰۴

پالادیوم۱۰۹۸٫۸۰۱۱۰۰٫۲۰

آلومینیوم۲۲۱۴٫۹۷۲۲۲۹٫۵

فولاد۳۲۵۳۰۰

مس۷۰۳۴٫۵۱۷۰۳۳٫۵۷

نیکل۱۲۶۶۹٫۸۱۱۲۶۷۱٫۸

قلع۲۰۵۹۵٫۶۲۰۵۴۵

سرب۲۵۹۱٫۰۵۲۵۹۱٫۰۷

روی۳۴۱۰٫۱۳۳۹۴٫۵

اگر اینستاگرامی هستید، حتما @zarmesh_ir رو فالو کنید.

لینک کوتاه: