قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۷

شاخصفلزقیمتقیمت قبلی

پلاتین۹۳۳٫۵۰۹۳۳٫۲۰

نقره۱۶٫۶۵۱۶٫۶۶

پالادیوم۹۸۲٫۲۵۹۸۲٫۰۰

آلومینیوم۲۲۹۱٫۶۴۲۲۵۸٫۷۵

فولاد۳۲۵۳۰۰

مس۶۸۲۶٫۳۳۶۸۲۵٫۹۹

نیکل۱۳۹۱۵٫۰۸۱۳۹۰۱٫۹۱

قلع۲۰۹۵۰٫۴۱۲۰۹۸۳٫۵

سرب۲۳۰۳٫۷۶۲۳۰۳٫۵۷

روی۳۱۰۵٫۷۳۱۰۱٫۲۵

اگر اینستاگرامی هستید، حتما @zarmesh_ir رو فالو کنید.

لینک کوتاه: