قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۳

شاخصفلزقیمتقیمت قبلی

پلاتین۹۳۰٫۲۰۹۳۰٫۳۰

نقره۱۷٫۰۹۱۷٫۰۸

پالادیوم۱۰۲۲٫۶۰۱۰۲۳٫۱۵

آلومینیوم۲۵۰۳٫۲۲۲۴۵۰٫۷۵

فولاد۳۲۵۳۰۰

مس۶۹۷۴٫۳۳۶۹۷۴٫۲۷

نیکل۱۴۸۴۶٫۸۳۱۴۸۴۰٫۳۵

قلع۲۱۷۷۴٫۱۵۲۱۶۰۲٫۵

سرب۲۳۳۸٫۵۴۲۳۳۸٫۲۴

روی۳۲۴۶۳۲۳۸

اگر اینستاگرامی هستید، حتما @zarmesh_ir رو فالو کنید.

لینک کوتاه: