قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۳

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۲۴٫۰۰ ۹۱۶٫۴۰ نقره ۱۶٫۶۸ ۱۶٫۵۵ پالادیوم ۹۸۶٫۷۰ ۹۷۰٫۰۰ آلومینیوم ۲۲۷۸٫۶۱ ۲۳۳۹٫۱ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۹۰۳٫۲ ۶۷۸۶٫۶۶ نیکل ۱۳۹۸۴٫۲۰ ۱۳۷۹۳٫۶۹ قلع ۲۱۰۰۹٫۱۳ ۲۱۲۵۲٫۹ سرب ۲۳۴۵٫۹۹ ۲۲۸۸٫۶۶ روی ۳۰۸۷٫۸۵ ۳۰۸۰٫۶۱

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۲

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۲۴٫۰۰ ۹۲۳٫۸۰ نقره ۱۶٫۶۸ ۱۶٫۶۹ پالادیوم ۹۸۶٫۷۰ ۹۸۶٫۲۰ آلومینیوم ۲۲۷۸٫۶۱ ۲۲۶۴٫۲۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۹۰۳٫۲ ۶۹۰۳٫۶۳ نیکل ۱۳۹۸۴٫۲۰ ۱۴۰۰۰٫۲۳ قلع ۲۱۰۰۹٫۱۳ ۲۰۹۷۲٫۵ سرب ۲۳۴۵٫۹۹ ۲۳۴۶٫۱۵ روی ۳۰۸۷٫۸۵ ۳۰۹۵٫۷۵

مشاهده ادامه مطلب


دومین همایش سالانه تکنولوژی معدنکاری ایران (IMT 2018)

دومین همایش سالانه تکنولوژی معدنکاری ایران (IMT 2018) توسط شرکت‌های مسقط اکسپو و WPS و با حمایت IMIDRO در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷ در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران تشکیل شد. در این همایش که با حضور

مشاهده ادامه مطلب


جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شناور از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۵ با حضور آقایان مهندس شناور، دکتر مشکانی و خانم‌ها مهندس اکبری و مهندس فخامتی در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص فرآوری مواد معدنی گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی

مشاهده ادامه مطلب


جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کلانتری مدیرعامل شرکت صبانور

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۵ با حضور جناب آقایان مهندس کلانتری (مدیرعامل شرکت صبا نور)، دکتر حقیقی و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در شرکت صبا نور تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌ها

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۹

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۳٫۹۰ ۹۱۴٫۰۰ نقره ۱۶٫۴۸ ۱۶٫۴۷ پالادیوم ۹۶۷٫۴۰ ۹۶۷٫۲۰ آلومینیوم ۲۳۸۸٫۲۹ ۲۳۲۳٫۷۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۷۹۷٫۷۶ ۶۷۹۶٫۲۳ نیکل ۱۳۸۸۲٫۲۴ ۱۳۸۷۵٫۶۹ قلع ۲۱۱۲۰٫۰۳ ۲۰۹۹۰ سرب ۲۲۹۴٫۸۸ ۲۲۹۴٫۲۶ روی ۳۰۷۳٫۵۵ ۳۰۷۶

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۷

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۸٫۱۰ ۹۱۸٫۰۰ نقره ۱۶٫۵۸ ۱۶٫۵۹ پالادیوم ۹۷۰٫۶۰ ۹۷۱٫۰۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۱٫۶۰ ۹۱۱٫۳۰ نقره ۱۶٫۵۵ ۱۶٫۵۴ پالادیوم ۹۶۳٫۲۰ ۹۶۲٫۵۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۵

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۱٫۶۰ ۹۱۱٫۳۰ نقره ۱۶٫۵۵ ۱۶٫۵۴ پالادیوم ۹۶۳٫۲۰ ۹۶۲٫۵۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۳

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۸۹۷٫۸۰ ۸۹۸٫۰۰ نقره ۱۶٫۴۵ ۱۶٫۴۴ پالادیوم ۹۶۲٫۴۰ ۹۶۲٫۰۵ آلومینیوم ۲۳۳۰٫۲۴ ۲۳۱۳ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۰۱٫۴۴ ۶۸۰۰٫۱۶ نیکل ۱۳۹۲۳٫۷۸ ۱۳۹۲۳٫۷۹ قلع ۲۱۱۵۷٫۰۷ ۲۱۰۱۷٫۵ سرب ۲۲۷۸٫۳۴ ۲۲۷۷٫۶۲ روی ۳۰۴۵٫۹۱ ۳۰۵۱٫۲۵

مشاهده ادامه مطلب