جدول هم ارزی واحد های چینه نگاری سنگی ایران

آیا در هنگام مطالعه سازند ها، سازندهای قبلی را به یاد می آورید و احتیاج به مرور دوباره اطلاعات سازند قبلی دارید؟ در چنین مواردی یک جدول هم ارزی واحدهای چینه نگاری سنگی از ایران گره گشا خواهد بود، جدولی

مشاهده ادامه مطلب