دکتر جواد حاجیان

جواد حاجیان، استاد پیشکسوت زمین شناسی ایران است و یکی از اعضای ثابت تیم‌های زمین‌شناسان مشهوری نظیر اشتوکلین و روتنر بوده است. نام او بر روی...

دکتر عباس پرورش

یکی از استادان به نام معدن ایران که در بالندگی و ارتباط بین المللی این رشته و نیز رشد معدنکاری کشور سهم بسزایی داشته است. استاد معزز جناب آق...

مهندس کرامت الله علی پور

یکی از پیشکسوتان معدنکاری و ایران متولد ۱۳۰۲ شیراز و از نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ می باشد. سوابق ایشان در زیر آورده شد...

زنده یاد دکتر رسول اخروی

زنده یاد دکتر رسول اخروی در سال ۱۳۲۶ در زنجان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را درتهران به پایان رساند و پس از خدمت سربازی در سال ۱۳۴۹ د...

دکتر محمد حسین آدابی

دکتر محمد حسین آدابی در سال ۱۳۲۸ در شهر قم متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان باقریه و دوره متوسطه را در دبیرستان دین و دانش با اخذ مدرک دی...

زنده یاد مهندس محمد زاوش

یکی از شریفترین خدمتگزاران این آب و خاک مهندس محمد زاوش بود که در سال ۱۲۹۲ در تهران بدنیا آمدند. ایشان از نخستین فارغ التحصیلان رشته مهندسی ...

زنده یاد مهندس علی زاهدی

مرحوم مهندس علی زاهدی تجریشی در هفتم فروردین ۱۲۷۵ در تهران متولد گردید. ر چهارسالگی از نعمت داشتن پدر محروم شد و در سن شانزده سالگی دوره متو...

زنده یاد مهندس مرتضی رستگار

بدون هیچ تردیدی باید گفت که این بزرگوار پدر معدنکاری سرب و روی نوین در ایران است. مهندس مرتضی رستگار جواهری در سال ۱۲۹۱ خورشیدی در یکی از خا...

0

زنده یاد دکتر ضرغام معزز لسکو

زندگینامه: این استاد بزرگ زمین شناسی خاور ایران متولد ۱۳۰۸ و در شهرستان بیرجند بودند. این استاد فرهیخته دارای مدرک دکتری در گرایش کانی¬شناسی...

زنده یاد دکتر عباس افشارحرب

زندگینامه: ایشان در سال ۱۳۱۲ ه.ش در تهران متولد شده و پس از گذراندن دوره دبیرستان، در سال ۱۳۳۱ وارد دانشکده فنی تهران شد و پس از اخذ مدرک مه...

دکتر محسن پورکرمانی

زندگینامه: این استاد و پیشکسوت زمین¬شناسی ساختمانی در ایران در سال ۱۳۲۸ در تهران متولد شدند. ایشان بعنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۷۶ انتخ...

0

دکتر سید محمد پورمعافی

زندگینامه: این استاد فرزانه گرایش پترولوژی متولد سال ۱۳۲۰ هستند. ایشان دوره دکتری تخصصی خود را در آلمان و در رشته کانی¬شناسی به پایان رساندن...