مقالات کوتاه مهندسی

روش های اصلی استخراج طلا

طلا یکی از مهم ترین عناصری است که بشر از دل زمین استخراج میکند. تا جایی که امروزه از طلا به عنوان پشتوانه ی پول کشور ها استفاده میشود. در ای...

کانه آرایی

کانه آرایی مجموعه عملیاتی است که بر روی ماده معدنی ، پس از استخراج انجام می شود تا آن ماده را قابل مصرف کند. هر ماده معدنی که بطور اقتصادی ق...

چاه پیمایی

مقدمه : اولین نمودار الکتریکی در سال ۱۳۰۶ ( ۱۹۲۷ ) در یکی از چاه های میدان نفتی pechelbronn در Alsace از استان های شمال غربی فرانسه ثبت شد و...

آیینه گسل

آیینه گسل (Fault mirror) پدیده ای است که در اثر فشار و حرارت ناشی از اصطحکاک و مالش دو صفحه گسلش روی هم بوجود می آید در اثر این پدیده اثرات ...

مگنتومتری

مگنتومتری (Magnetometry survey) – در این روشی ژئوفیزکی، با توجه به میدان مغنایسی القاء شده در سنگها توسط میدان زمین به درون زمین پی می...

0