کنفرانس ملی مهندسی مواد متالورژی و معدن ایران

محورهای همایش: متالورژی و مواد: • ریخته گری و انجماد • مهندسی سطح • شکل دهی مواد • متالورژی فیزیکی و علم مواد • مهندسی مواد • مدیریت راهبردی و محیط زیست • شبیه سازی • متالورژی استخراجی • جوشکاری

مشاهده ادامه مطلب