نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‌های تزئینی معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

نمایشگاه سنگ تهران ۱۳۹۶ با برنامه ریزی متفاوت از نمایشگاه‌های سنگ قبلی در کشور و حتی متفاوت با کلیه نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شده در کشور، پی ریزی شد. اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ ایران – افزایش حجم مبادلات بازرگانی

مشاهده ادامه مطلب