بازدید مدیران و کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از مجموعه طلای ساریگونای

هدف: بازدید از معدن و واحد فرآوری مجموعه طلای ساریگونای همراهان: آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس امیرحسین جلالی و خانمها مهندس فخامتی، مهندس اکبری، مهندس صدیق و نظیری در تاریخ ۹۶/۰۵/۲۶ تیم کارشناسان و مدیران گروه معدنی و بازرگانی

مشاهده ادامه مطلب