دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران/ محلات- نیم ور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمدرضا حاجی‌پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با توجه به جایگاه ویژه‌ای که نمایشگاه سنگ نیم‌ور محلات در کشور و حتی دنیا پیدا کرده، با پیشنهاد شرکت نمایشگاهی یکتاسنگ به عنوان

مشاهده ادامه مطلب