بایگانی برای برچسب:سنگ محلات

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران/ محلات- نیم ور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمدرضا حاجی‌پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با توجه به جایگاه ویژه‌ای که نمایشگاه سنگ نیم‌...