بایگانی برای برچسب:سوختهای فسیلی

تنفس آسان زمین با زغال سنگ سبز

نرگس قیصری – گروه معدن : همواره صنایع مختلف به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی آلودگی‌هایی را برای محیط‌زیست و کره زمین ایجاد کرده‌اند....