شناخت بازار جهانی مس، شاه‌کلید درآمد

نرگس قیصری – گروه معدن: نهمین کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن تهران با عنوان «نگرش مقدماتی بر اکتشاف کانسارهای پورفیری با نگاهی ویژه به کانسارهای مس پورفیری» برگزار شد و در مباحث مختلفی درباره فعالیت‌های اکتشافی این دست از

مشاهده ادامه مطلب