گزارش اولین روز چهارمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران – همایش فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

اولین روز چهارمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران – همایش فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران امروز در مصلی امام خمینی با حضور شرکتهای مختلف برگزار شد، که با استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان و

مشاهده ادامه مطلب