تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک در دوران رکود

معادن کوچک با توجه به نوع ماده معدنی، در دوران رکود شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند، به‌طوری که در این معادن، اعمال سیاست‌هایی همچون حقوق دولتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین هزینه حمل‌ونقل صرفه اقتصادی را از

مشاهده ادامه مطلب