گزارش بازدید کارشناسان واحد کنترل کیفیت گروه زرمش از معدن تنگ دزدان

هدف: برداشت نمونه از دپوی اکسیدی سرب و روی واقع در بویین میاندشت جهت بررسی عیار کلی روی کارشناسان: جناب آقایان مهندس سید قاسم مشکانی – مهندس امیرحسین جلالی در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۰ جهت بررسی عیار کلی روی از دپوی ۳۰۰۰

مشاهده ادامه مطلب