بایگانی برای برچسب:سیذ احمد مشکانی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ایزدی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۷ با حضور آقایان مهندس ایزدی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده، مهندس مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد....