جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ایزدی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۷ با حضور آقایان مهندس ایزدی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده، مهندس مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص محدوده‌های مس و سرب و روی آقای ایزدی تشکیل شده

مشاهده ادامه مطلب