گزارش نمونه برداری به روش شیاری توسط کارشناسان گروه زرمش

هدف: نمونه برداری به روش شیاری رگه های کانی سازی همراهان: مهندس صادق سلطانی و مهندس امیرحسین جلالی در فاصله ۹۶/۰۵/۱۶ لغایت ۹۶/۰۵/۲۵ کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش اقدام به نمونه برداری از رگه های کانی سازی موجود در

مشاهده ادامه مطلب