اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین فروردین ۱۳۹۵ – دانشگاه شیراز محورهای کنفرانس – مخاطرات طبیعی – مجموعه علوم جغرافیایی – مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست – مجموعه علوم زمین شناسی

مشاهده ادامه مطلب