پروفسور ریچارد سیلیتو

ویل و آریل دورانت در کتاب سترگ تاریخ جهان از میکل آنژ بعنوان غول هنر یاد کردند. اگر بخواهیم سیلیتو را معرفی کنیم باید بگوییم غول زمین شناسی اقتصادی کانسارهای ماگمایی و اپی ترمال بخصوص مس و طلای دنیا است.

مشاهده ادامه مطلب