بازدید کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی شرق قزوین

مکان: محدوده اکتشافی شرق قزوین هدف: پیجویی مقدماتی و ارزیابی پتانسیل معدنی محدوده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ مدیریت و تیم کارشناسان گروه زرمش به منظور شناسایی اندیس ها و بررسی توان معدنی یک محدوده ی اکتشافی واقع در شرق استان البرز

مشاهده ادامه مطلب