نگاهی به بازار بیلت سی آی اس

بیلت آلومینیوم, بیلت فولادی, بیلت آلومینیوم چیست؟ ,بیلت آهن, سی آی اس, سی آی اس چیست, بازار اسلب سی آی اس,قیمت اسلب سی ای اس, سی آی اس, بیلت صادراتی,بیلت صادراتی دریای سیاه,قیمت بیلت,خریداران بیلت سی آی اس,

قیمت بیلت دربازار صادرات دریای سیاه ٣۶٠ دلار هرتن فوب و در ثبات است. قیمت های پیشنهادی کارخانه ها بین ٣٧۵ تا ٣٨۵ دلار هر تن سی اف آر ترکیه است. اخیرا در ٣٧۴ دلار هر تن سی اف آر خرید صورت گرفته که معادل ٣۶٠ دلار هر تن فوب است.

مشاهده ادامه مطلب